Památník obětem internace

 
   
 

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

Muzeum čs. Opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ v roce 2012 zřídilo na Hoře Matky Boží společně se společností JK CONSULTING a Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele Redemptoristy, Památník obětem internace Králíky, který již přes rok funguje a našel si svoji cestu v rámci celostátního vydělávání veřejnosti.

V letošním roce byl zařazen v celostátním, prestižním projektu „Dotkni se 20.století!“ tentokrát Seminářem „Víra a společnost ve 20. století“, který se konal dne 29. dubna 2014 v Příbrami v Hornickém Muzeu. Pořadatelem semináře bylo Národním Muzeem v Praze, gestor tohoto projektu a účastníci učitelé z celé České republiky. V cyklu přednášek za Památník vystoupil ředitel Muzea K-S 14 a Muzeum K-S 14 vystoupil Ing. Richard M. Sicha s tématem využití obsahu a významu expozice pro vzdělávání pro základní a střední školy. Zazněly také přednášky PhDr. Jan Kalouse, Ph.D. (ÚSTR) s tématem Reflexe číhošťského případu v letech 1950-1989, Mgr. Jany Virágové, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, FF MU Brno) s tématem Islám v českých zemích, Ing. Evy Dytrychové (Národní muzeum) s tématem Virtuální výstavy v projektovém vyučování a další. Přednášky jsou ke stažení pro učitele a zájemce na http://www.dvacatestoleti.eu Základem celého cyklu jsou novinky interaktivity  moderní výuky, která může být využívána přímo v muzeích navštěvovaných základními školami a gymnázii.  Projekt Památníku obětem internace Králíky je vázán odborně i na badatelské pracoviště, které je nevládní neziskovou organizací VHK ERIKA Brno, o.s. zajišťováno v knihovně „generála Mašína“ (v budově býv. gymnázia na Velkém náměstí 367). Díky podoře archivních institucí v ČR tak tvoří unikátní projekt, neboť některé poznatky o internaci řeholníků lze studovat přímo v místě (regionu), kde došlo k omezení osobní svobody, více jak 530 osob z území bývalého Českoslovenka, včetně další literatury vztahující se k bezpečnostním složkám bývalé ČSSR které Muzeum sbírkově rovněž soustřeďuje.  Knihovna je navštěvována, studenty, diplomanty a odbornými badateli z celé ČR, ale i místními zpracovateli diplomových a bakalářských prací, kteří si téma vyberou. Památník obětem internace Králíky na Hoře Matky boží je v rámci vzdělávání průběžně vyhledáván školami a gymnázii v rámci prohlídek ale v loňském roce byl také hojně navštěvován i v relaci turistického ruchu.

Projekty tohoto typu přispívají ke vzdělávání nejen dětí ale i pedagogů a individuálních zájemců a badatelů, mají celostátní rozměr a začlenění Expozic v rámci muzeí v Králíkách mají podíl na vzdělávání národa a dlouhodobý charakter. I když vzdělání nelze vyvážit mnohdy hmotně a úročí se po další generace, potěšilo nás, že se Králíky díky aktivitám dobrovolníků a nadšenců dostali do povědomí významného vzdělávacího cyklu Národního muzea v rámci celé ČR.

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

3. 11. 2023 
LISTOPAD–BŘEZEN
Památník je v zimním období pro veřejnost uzavřen
[více]
20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet