Památník obětem internace

 
   
 

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Dne 12. září 2013 na základě badatelských programů muzejní spolupráce navštívila pracovní skupina Muzea K-S 14 „ U cihelny “ Muzeum a Památník v Gross – Rosenu, kde byl zřízen během II. světové války nacistický koncentrační tábor. Důvodem návštěvy byl i fakt, že v říjnu 1944 byla v sousedství závodu Fahrzeug u. Motorenwerke v Grulichu – Králíkách založena pobočka tohoto tábora. Tábor neexistoval dlouho, pouhých osm měsíců, avšak v evidenci KT Gross - Rosen se jako pobočka nachází. Němým svědkem je dodnes i jméno „GRULICH“ na žulovém památníku přímo v areálu bývalého tábora mezi stovkou ostatních desek.

Jednání obou delegací probíhalo v budově muzea, přímo v prostorách bývalého KT Gross – Rosen v polské Rogoźnici. Za polskou stranu se jednání zúčastnili zástupce ředitele Muzea Andrzej Gwiazda a vedoucí osvětového oddělení paní Grazyna Choptiany. Za muzeum K-S 14 pak byli přítomni stálý zástupce muzea K-S 14 v Polsku pan Mgr. Janek L?k, kurátor sbírek Jiří Panuš, průvodce pan Antonín Neterda a knihovnice - archivářka paní Marta Neterdová.

Delegace muzea K-S 14 předjednala v muzeu Gross-Rosen možnou instalaci expozice ve svých prostorách v Králíkách, což pracovníci polského Muzea uvítali a přislíbili pomoc, zvláště v oblasti trojrozměrných artefaktů a obrazového materiálu. Delegace K-S 14 se zajímala mj. také o průběh Muzejní noci v Rogoźnici a výměnu informací v oblasti popularizace obou muzeí včetně Památníku obětem internace Králíky, jehož je Muzeum K-S 14 zřizovatelem. Pracovníci polského muzea přislíbili návštěvu na Muzejní noci v ČR v příštím roce.

Předmětem jednání bylo také dohodnout návštěvu ředitelů obou muzeí, tentokrát v ČR v Králíkách v roce 2014 s výměnou zkušeností v oboru a prohlídkou Pěchotního srubu K-S 14 a jeho sbírek včetně návštěvy Památníku obětem internace Králíky na Hoře Matky Boží.

Při prohlídce bývalého koncentračního tábora pak králičtí za Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ a za Památník obětem internace Králíky položili věnec u pomníku – mauzolea čtyřiceti tisícům objetí německého nacismu.

-pnš-/ -rms-

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici


KL Gross-Rosen – Lager GRULICH v souvislostech

Tábor Gross-Rosen byl založen v srpnu 1940 jako pobočka KL Sachsenhausen. Vězňové byli předurčeni do práce v místním lomu na žulu. První transport do Gross-Rosenu, polské Rogoznice dorazil 2. srpna 1940.

Dne 1. května 1941 získal pracovní tábor Gross-Rosen statut samostatného koncentračního tábora. V prvních dvou letech jeho existence, byl táborem uzpůsobeným pro těžbu žuly v kamenolomu. Vražedná 12-ti hodinová práce, hladové porce jídla, nedostatečná lékařská péče, neustálé špatné zacházení a terorizování vězňů nejenom ze strany posádky SS, ale i samotných vězňů ve vyšších funkcích byly důvodem vysoké úmrtnosti. A tak byl KL Gross-Rosen znám jako jeden z nejkrutějších koncentračních táborů.

Hlavní rozšíření tábora připadá na rok 1944, kdy se mění rovněž i jeho charakter. Mimo centrály v Gross-Rosenu vzniká mnoho odboček (asi 100) umístěných především na území Dolního Slezska a v oblasti Sudet (Králíky). K největším odbočkám patřily KL v Jelczu, čtyři tábory ve Wroclavi, dále pak v Brzegu Dolnym, v Kamenné Hoře a v Horách Sových.

Přes KL Gross-Rosen – mateřský tábor plus jeho odbočky – prošlo cca 125 000 vězňů. V tomto množství jsou zahrnuti i vězňové tzv. neregistrovaní, kteří byli do tábora převezeni k popravám, např. 2 500 zajatců Rudé armády.

K nejpočetnějším národnostním skupinám, které prošly Gross-Rosenem a jeho pobočkami byli Židé z různých států Evropy, dále Poláci a obyvatelé bývalého Sovětského svazu. Odhad množství obětí tábora Gross-Rosen činí na 40 000 osob. K nejtragičtějším obdobím v jeho dějinách patří jeho evakuace. Během těchto transportů, (někdy takřka několikahodinových) zahynuly tisíce vězňů.

-pnš-

 

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
10. 11. 2013
Byli jsme u toho – Paměť řádu
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet