Památník obětem internace

 
   
 

Archiv a knihovna

Pomocná studijní knihovna a archiv s badatelnou se nachází na Velkém náměstí 367 u zřizovatele Památníku obětem internace Králíky (Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky) v odpovídajících prostorách.

S ohledem na charakter materiálů a podmínky jsou přístupné pouze odborné veřejnosti (muzejní pracovníci, pracovníci ústavů a institucí, studenti apod.) na dožádání u ředitele Muzea. Návštěvu je nutné dohodnout předem e-mailem. Na studium materiálu neziskové nevládní organizace není právní nárok.


I. Odborná knihovna, časopisy, předpisy a periodika převážně z let 1880 – současnost

Samostatné studijní fondy a sbírky podle témat:

Obecné a regionální dějiny: problematika historie a vývoje čs. samostatného státu, literatura faktu o vztazích Čechů a Němců ve 20. století, regionální historie Králicka a Orlicko-ústecka, Žamberecka, Mezilesí a přilehlých obcí obsahuje řadu periodik, memoáry, biografie, věnované diplomové práce. Množství literatury je zaměřeno na problematiku perzekuce obyvatelstva, perzekuci církví s vazbou na centralizační kláštery, koncentrační a pracovní tábory v období 1939-1945 a dále v období režimu nesvobody 1948-1989, literatura k problematice I., II. a III. československého odboje. Součástí fondu je odborná literatura vážící se k historii města Králíky a blízkého okolí a původního německého obyvatelstva, včetně literatury vztahující se ke klášteru na Hoře Matky Boží.

Vojensko-historická a odborná literatura a předpisy k dějinám obrany státu: problematika vývoje a historie armád Rakousko-Uherska, ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR, Polska, Itálie, Maďarska, Slovenska, Německa a dalších evropských států obsahuje předpisy k civilní obraně, některá skripta a učebnice vojenských škol, memoáry, biografie vojenských osobností, encyklopedie, propagační literaturu, věnované diplomové práce různých autorů, literaturu k výstavbě čs. opevnění z let 1935-38.

Četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Policie a ostatní bezpečnostní sbory: odborná literatura a periodika k problematice vývoje bezpečnostních sborů ČR a jejich předchůdců, jednotlivých bezpečnostních složek obsahuje některá dobová skripta a učebnice. Zvláštní kategorii tvoří problematika vězeňství a jeho vývoje na území bývalé ČSSR a ČSR.

Finanční stráž a celnictví: obsahuje cenný samostatný soubor převážně zajímavých periodik týkajících se problematiky celnictví od roku 1848 na našem území a sboru Finanční stráže od jejího vzniku až po likvidaci v roce 1949 v rámci fungování samostatného čs. státu. Další část tvoří periodika a odborná literatura celní správy RČS, ČSSR, ČSFR a ČR v jejím postupném vývoji (např. Ústřední celní správa, Celní správa atd.). Obsahuje i memoáry a výběrovou beletrii v kategorii historie pašeráctví a podloudnictví. Ve výběru lze nalézt literaturu k problematice měny, zbožíznalectví a historie berní a daňové správy na území Čech, Moravy a Slovenska, sbírku původní celní legislativy a předpisů, mezinárodních tištěných smluv v oblasti cla a související literaturu.

Ostatní: obsahuje protektorátní literaturu 1939-1945, periodika a literaturu provenience orgánů ÚV KSČ a OV KSČ a ÚML (1953-1989), brožury ostatních politických stran, spolků a hnutí (1914 - současnost), muzeologickou literaturu a práce věnované restaurátorství, stavebnictví a zkušebnictví v návaznosti na regionální výzkum. V kategorii lze nalézt cizojazyčné slovníky, dále politologickou a další odbornou nespecifikovanou literaturu dle katalogu.


II. Archiv Muzea

obsahuje pomocný spisový fond, fotografie a dvourozměrné jednotliviny pro potřebu Muzea a jeho odborné činnosti v těchto kategoriích:

 • 1.    Finanční stráž RČS
 • 2.    Celnictví
 • 3.    Čs. armáda
 • 4.    Civilní obrana
 • 5.    Čs. opevnění
 • 6.    I. Čs. odboj
 • 7.    II. Čs. odboj
 • 8.    III. Čs. odboj a exil
 • 9.    Centralizační klášter Králíky (soubor poznatků a písemností rozšířený ve zvláštním režimu o spolupráci s ABS Praha)
 • 10.  Hrdinové Čs. republiky (osobnosti)
 • 11.  Dějiny Králicka
 • 12.  Mapy různé
 • 13.  Různé materiály politických stran a hnutí 1890-1990 (jednotliviny)
 • 14.  Německá armáda od roku 1914
 • 15.  Sbor národní bezpečnosti 1949-1991
 • 16.  Řády, medaile a vyznamenání
 • 17.  Sbírka plakátů
 • 18.  Čs. legie
 • 19.  Památková péče
 • 20.  Různé jednotliviny
 • 21.  Fotosbírka (armáda, četnictvo, policie, region, legie, atd.)
 • 22.  Audiosbírka (nahrávky různé, pašeráci, vzpomínky, atd.)
 • 23.  Film a videosbírka (různé kategorie, armáda, CO, celnictví, bezp. sbory, atd.)
 • 24.  Pozůstalosti
 • 25.  VHK ERIKA Brno (1992- dosud), (vnitřní fond)
 • 26.  Správa Muzea K-S 14 (vnitřní fond)

Badatelský řád pro využívání muzejní Knihovny generála Mašína a archivu
(ke stažení ve formátu pdf - 994 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

3. 11. 2023 
LISTOPAD–BŘEZEN
Památník je v zimním období pro veřejnost uzavřen
[více]
20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet