Památník obětem internace

 
   
 

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Dne 27. 10. 2014 navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický depozitáře Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotního srubu K-S 14 " U cihelny" s Knihovnou "generála Mašína" v Králíkách na Velkém náměstí 367. Cílem návštěvy bylo projednání aktuálních projektů Muzea, zejména výstavby technického a sociálního zařízení u objektu pevnosti K-S 14 v k.ú. Prostřední Lipka s úpravou pro handicapované, což je po léta stále problémem z hlediska standardů v oblasti turistického ruchu. Dále byla projednána otázka budoucí expozice celnictví v budově na Velkém náměstí, kde se nyní nachází především zázemí a odborná pracoviště muzea, která slouží především studentům, pracovníkům ostatních institucí a regionálním badatelům. Muzeum K-S 14, které má v pevnosti po léta unikátní expozici Finanční stráže s památníkem 42 zavražděným příslušníkům z předmnichovského období, disponuje rozsáhlým sbírkovým fondem „celnictví“ s cílem zřídit v budově tematickou expozici věnovanou této problematice. Jednání se zúčastnili ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a Ing. arch. Richard Novák, manažer projektu výstavby technického a sociálního zázemí muzea. Pan hejtman Netolický si prohlédl způsob péče o sbírkové fondy muzea a jejich uložení, archiv muzea, knihovnu a prostory budoucí expozice, kde se dobrovolníkům podařilo již učinit první náročné kroky k úpravě prostor a nezbytné technické protipožární úpravy v objektu. Některé z místností by s pomocí Pardubického kraje mohly opět ožít jako veřejný prostor, což by opět napomohlo oživení v oblasti kultury a turismu na Králicku. Hejtman se také seznámil s další činností nevládní neziskové organizace VHK ERIKA Brno, o.s. a jejími kulturními aktivitami na Králicku, v ČR i v zahraničí a s fungováním pobočky Památníku obětem internace Králíky.

(Autor: R. M. Sicha, foto: Luboš Kozel)

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“¨

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

3. 11. 2023 
LISTOPAD–BŘEZEN
Památník je v zimním období pro veřejnost uzavřen
[více]
20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet