Památník obětem internace

 
   
 

Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách

Dne 22. října se uskutečnila návštěva náměstka hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Ing. Romana Línka v právě rekonstruovaném Památníku obětem internace v Králíkách. Pan náměstek navštívil Památník, aby se seznámil se stavem projektu a společně s ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou projednali dlouhodobou činnost muzea a kulturní aktivity podporované krajem.

Památník obětem internace, který tvoří jednu z významných stálých expozic Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ je situován v historické budově bývalé školy na Velkém náměstí v Králíkách. Po přestěhování Památníku z kláštera na Hoře Matky Boží se návštěvníkům brzy naskytne pohled do expozice v novější podobě, rozšířené o problematiku zinscenovaných procesů z 50. let minulého století, které vyústily v justiční vraždy duchovních.

Novou podobu Památníku, který je tradičně tvořen převážně dobrovolníky Muzea K-S 14 podpořil nejen Pardubický kraj, ale i Konference vyšších představených mužských řeholí ČR. S ohledem na novou variantu prostor si projekt vyžádal náročná technická a bezpečnostní řešení. Jeho reinstalaci časově ovlivnila také pandemie COVID 19. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha představil na společném jednání stav rekonstrukce a plán otevření Památníku v roce 2022. Řeč byla o dalších odborných, kulturních a vzdělávacích aktivitách Muzea, které se zabývá klíčovými okamžiky národních dějin zasazenými především do regionu Králicka.

Připravovaný Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 – 1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku je možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.

Ing. Línek si prohlédl rovněž již třetí sezónu fungující expozici Východočeského památníku celnictví, která je dispozičně umístěna ve stejné budově. I rámec tohoto tématu přesahuje svým historickým obsahem region Pardubického kraje. Muzem tradičně spolupracuje s Pardubickým krajem a ostatními muzei v ČR a je významným prvkem turistického ruchu na Králicku.

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

3. 11. 2023 
LISTOPAD–BŘEZEN
Památník je v zimním období pro veřejnost uzavřen
[více]
20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet