Památník obětem internace

 
   
 

Vernisáž při příležitosti otevření městského Muzea Bílá Voda

V obci Bílá Voda, okres Jeseník, se na začátku září 2012 stal malý zázrak. Dne 7. 9. se zde konala slavnostní vernisáž při příležitosti otevření městského Muzea Bílá Voda, které nese podtitul Historie internace, izolace a integrace. Novému muzeu požehnal a mši svatou při té příležitosti sloužil arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka, OP. Přítomný byl také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a další představitelé politického a kulturního života Olomouckého kraje. Expozice muzea je věnována historii obce a kraje, který je v nejsevernějším cípu Jeseníků značně poznamenán izolací od ostatního území státu. Duší nového muzea je starosta obce Ing. Miroslav Kocián, který se do uskutečnění svého snu pustil z čirého nadšení. Byl to právě on, kdo měl prvotní myšlenku, že by nemělo být zapomenuto na to, že v období komunismu byly ve zdejším klášteře nedobrovolně internovány řádové sestry, které chtěla vládnoucí moc izolovat od veřejnosti. Řeholnice, stejně jako řeholníci centralizovaní v několika klášterech po celé republice, většinou nesouhlasily s tehdejším režimem a při výkonu svého povolání v sociální a zdravotní sféře utvrzovaly věřící v jejich víře a mohly ovlivňovat smýšlení lidí, především mládeže, se kterou přicházely často do styku. Nebezpečím pro vládnoucí stranu byla jejich semknutost i jejich kontakty se zahraničím a oblíbenost mezi obyvatelstvem. Téměř jednomyslné odmítnutí odložení řeholního roucha jako symbolu jejich života zasvěceného Bohu znamenalo pro komunisty jednu z několika porážek ve snaze o likvidaci řeholí. Ani oddělením představených a tzv. „reakčních“ sester a jejich násilným soustředěním do internačního kláštera v Hejnicích nedosáhli svého cíle. Dalším opatřením byl tedy přesun sester do klášterů v odlehlých oblastech v pohraničí a jejich zapojení do průmyslové výroby či zemědělství. Jedním z takových míst byla také obec Bílá Voda, kterou prošly v letech 1950 až 1989 stovky sester z mnoha řádů a kongregací. Právě tomuto období je v rámci muzea věnována největší pozornost.

V druhé polovině 20. století došlo z důvodu komunistického útlaku, především zákazu přijímání dorostu ke snížení počtu členek řeholí v českých zemích z asi 7 640 v roce 1950 na 2 415 v roce 1989. Muzeum Bílá Voda je druhým památníkem perzekuce řeholních společenstev v republice. Bádání v této oblasti ovšem není ani zdaleka u konce. Byla domluvena budoucí spolupráce se zřizovatelem Památníku obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách. Na vernisáži jsme navázali nové kontakty, mimo jiné také se sestrou Zdenkou Miroslavou Špakovou, CJ z kongregace anglických panen, která má na starosti digitalizaci materiálů týkajících se perzekuce jak ženských, tak mužských řeholí v ČR i na Slovensku. Pro případné badatele a zájemce o toto téma, kteří již dnes mohou po domluvě navštívit dokumentační středisko Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách, se tak jistě brzy rozšíří přehledně zpracovaná pramenná základna, z níž bude možné čerpat nové poznatky o této pohnuté době, která ovlivňuje naše smýšlení i životy dodnes.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

9. 7. 2020
Letos jsme se podíleli na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

18. 4. 2019
Informujeme, že se budeme od 1. 9. 2019 stěhovat do našich využívaných prostor na Velkém náměstí 367! [více]
1. 7. 2018
wUwUp*wUXvUwUwU&wU.html">více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
10. 11. 2013
Byli jsme u toho – Paměť řádu
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]
22. 3. 2013
Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze
[více]
14. 09. 2012
Vernisáž při příležitosti otevření městského Muzea Bílá Voda
[více]
11. 05. 2012
Zveřejněna fotogalerie z otevření Památníku obětem internace Králíky… [více]

 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet