Památník obětem internace

 
   
 

Byli jsme u toho – Paměť řádu

Proběhl první ročník události Paměť řádu – setkání Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, který je také společenstvím laických bratří zasvěcených službě nemocným. Událost budou bratři každoročně pořádat jako připomínku bratří a jejich spolupracovníků, kteří byli perzekuováni v dobách nacismu a komunismu. Pozváni byli i zástupci našeho Památníku obětem internace Králíky. Vzpomínky se zúčastnil za Památník v rámci již probíhající archivní spolupráce s tímto řádem ředitel Muzea K-S 14, Ing. Richard M. Sicha, který předal při této příležitosti brněnskému převorovi a představenému řádu Br. Martinu Mackovi, O.H. seznam 4 řeholníků řádu milosrdných, kteří byli v Králíkách omezeni na osobní svobodě po roce 1950 k rámci akce „K“. I tito příslušníci řádu milosrdných byli součásti centralizace v 50. letech a internováni v klášteře na Dolní Hedeči, pracovali především v zemědělství, až do doby zrušení jejich internace do roku 1960, kdy se vrátili na Slovensko. Členové řádu byli v dubnu 1950 vyhnáni z nemocnic a charitních domovů a byla jim znemožněna a péče o nemocné a umírající, zdravotnická zařízení jim byla zabavena, kontakty zakázány. Obdobně v rámci akce „R“ dopady i hospitálské ženské řády a kongregace. Zbaveno osobní svobody bez sdělení zákonného důvodu bylo v ČSR po roce 1950 celkem 2 376 příslušníků mužských řeholí a 11 896 řeholnic. Některé obnovili svoji činnost po roce 1989. Zmíněný řád se podílí na provozu nemocnice v Brně, v Letovicích, snaží se podílet na provozu nemocnic v Praze a Valticích a sám provozuje nemocnici ve Vizovicích.

Byli jsme u toho – Paměť řádu

Vzpomínková akce byla zahájena v pátek 4. října návštěvou věznice na Mírově, kde byli někteří milosrdní bratři a spolupracovníci vězněni. Především to byl br. Faustin Hartl, převor brněnského kláštera, který byl odsouzen na 12 let ve vykonstruovaném procesu za to, že údajně nechal vytisknout letáky proti komunistickému režimu. Svého propuštění se však nedožil a ve vězení zemřel. Díky neuvěřitelné odvaze jeho synovce se podařilo jeho ostatky převézt do Brna, kde byl tajně pohřben v řádové hrobce. Jméno převora, který se významným způsobem zasadil o obnovu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně po 2. světové válce, mohlo být na náhrobní kámen vytesáno až po pádu komunismu.

V sobotu 5. října pak proběhlo setkání s několika pamětníky v brněnském klášteře. Někteří bratři navštíví v rámci uctění památky svých předchůdců Památník obětem internace Králíky pravděpodobně v roce 2014. Archiv Památníku obětem internace Králíky (integrován s v rámci Muzea K-S 14 „U Cihelny“, které Památník zřídil) disponuje také informacemi a studijním materiálem vztahujícími se k 530 řeholníkům, kteří byli ve zdejším klášteře postupně internování a o jejich každodenním životě a slouží pro studium odborné i laické veřejnosti v zájmu zachování společné paměti národa.
Vzpomínkovou akci podpořil Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek ČR, Vězeňské službě ČR, Památník obětem internace Králíky, Konfederace politických vězňů a biskup Václav Malý.

(Ing. Richard M. Sicha, Vít Pospíchal)

Byli jsme u toho – Paměť řádu

Byli jsme u toho – Paměť řádu

Byli jsme u toho – Paměť řádu

Byli jsme u toho – Paměť řádu

Byli jsme u toho – Paměť řádu

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

20. 9. 2022 
Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky [více]
2. 4. 2022
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
10. 11. 2013
Byli jsme u toho – Paměť řádu
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet