Památník obětem internace

 
   
 

Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze

Dne 22. března 2013 se uskutečnila plánovaná návštěva pracovníků Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „Cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace do Archivu bezpečnostních složek v Praze. S ohledem na povahu věci a dlouhodobou spolupráci při dohledávání dokumentace při vzniku Památníku obětem internace v klášteře Redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách, jehož je Muzeum zřizovatelem, se akce zúčastnil ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a sestra Vojtěcha Zikešová, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí České republiky, která má k poutnímu místu na Hoře Matky Boží, kde je Památník umístěn, obzvláště osobní vztah, neboť i ona v něm strávila s dalšími sestrami několik let jako řeholnice.

Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze

Jednání proběhlo v duchu dosavadní spolupráce, která trvá již od roku 2006, a jejích dalších rozvíjejících se možností. Za Archiv bezpečnostních složek jednání vedla ředitelka archivu PhDr. Zlatuše Kukánová a za Muzeum K- S 14 Králíky Ing. Richard M. Sicha. Zástupci ABS, Mgr. Lubomír Augustín a zástupce ředitele ABS Mgr. Kugler v průběhu dne prezentovali specifika uložení archiválií provenience bezpečnostních složek bývalého Ministerstva vnitra ČSR a ČSSR v návaznosti na bezpečnostní sbory, II. a III. odboj, kterými se Muzeum K-S 14 zabývá, a také na perzekuci mužských řeholí, kterou Památník obětem internace popisuje.

Muzeum K-S 14 formou „dokumentačního“ střediska zachycuje na nedalekém pracovišti knihovny („Knihovna generála Mašína“ na Velkém náměstí v Králíkách) nejen osudy 530 řeholníků, kteří prošli internací v době nesvobody, ale i analogické souvislosti působení orgánů StB a Ministerstva vnitra v rámci Králík a blízkého okolí. Tyto orgány se podílely na perzekuci obyvatelstva a potlačování svobody slova, zabavovaní literatury a přípravě procesů s řeholníky v 60. letech 20. století. Jednalo se např. o akce „REDIS“ a montáže odposlechů v klášteře, opatření „DURAL“ a další akce. V Muzeu lze již dnes díky spolupráci s ABS Praha uplatnit některé žádosti o rešerše ze strany řeholí nebo příbuzných řeholníků, kteří byli v Králíkách internací postiženi nebo omezeni na osobní svobodě. Díky pozitivnímu přístupu ABS Praha nejen ke snaze Muzea K-S 14 o vybudování Památníku obětem internace, ale i souvisejícího dokumentačního centra a knihovny, tak vzniká moderní přístup kooperace, na který jsme zvyklí na obdobných místech utrpení a vzdoru. Památník se inspiruje institucemi vzniklými v sousedním Německu nebo Polsku (Dachau, Mauthausen atd.), kde dochází ke vzdělávání přímo v místě.

Prohlídka samotného Památníku je možná dle otevírací doby provozovatele a aktuálně je možné dohledat veškeré informace na webu, viz níže.

V rámci jednání si delegace v ABS Praha prohlédla prostory pro trvalé uložení archiválií, studovnu, pracoviště lustrací a rešerší. Byly řešeny některé právní aspekty další vzájemné spolupráce mezi Muzeem K-S 14 (včetně Památníku) a Archivem bezpečnostních složek ve věci poskytovaní informací, badatelských žádostí a rychlosti jejich vyřizování s ohledem na kapacitní možnosti. Zástupce Muzea Ing. Richard M. Sicha zdůraznil strategickou polohu (blízkost) města Králíky pro některé badatele ze Slovenska, zejména ohledně mužských řeholí, kteří se obracejí na Muzeum ve věci dohledání údajů k internaci svých někdejších spolubratrů. Dále byla řešena účelnost a návaznost z hlediska dohledání podkladů do bakalářských, diplomových či odborných prací v místě, kde byl centralizační klášter v 50. letech 20. století zřízen (prakticky se jedná o badatelnu v knihovně na Velkém náměstí). Ve věci bádání dokumentace v místě utrpení a internace řeholí názor z pohledu etického a vzdělávacího sdílela i zástupkyně KVPŽR sestra Vojtěcha Zikešová. Stejný přístup lze uplatnit i v případě využití pevnostního objektu K-S 14, kde přichází v úvahu nahlédnutí do kopií materiálů v badatelně Muzea (při dodržení všech zákonných podmínek).

Právě tato zkušenost s pátráním v Archivu bezpečnostních složek z posledních let je velmi zajímavá. Jedná se o poskytnutí donedávna utajovaného a nyní odtajněného svazku „LIPKA“, který byl zpřístupněn na vyžádání pracovníkům Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Díky tomuto kroku se bude mít možnost návštěvnická veřejnost seznámit se skutečným využitím hlavního objektu Muzea ze strany někdejších orgánů Ministerstva vnitra v 70. letech 20. století.

Objekt K-S 14 „U cihelny“ sloužil od roku 1970 do roku 1989 pro potřeby I. správy Federálního ministerstva vnitra, resp. Sboru národní bezpečnosti, tedy Hlavní správy rozvědky ČSSR jako záložní vysílací/příjímací stanice pro šifrované zprávy agentům do zahraničí. Objektový svazek obsahuje nejen technická data a okolnosti stavebních úprav budování objektu, oplocení a situaci v místě a okolí, ale také vyjednávací dokumentaci orgánů FMV a SNB s orgány místní Veřejné bezpečnosti, Místního národního výboru v Prostřední Lipce a celou řadu zajímavých historických dokumentů, které pomohou napravit léta opakované omyly a vysvětlit další fakta formou zajímavých výstav v rámci pevnostního Muzea. Dokumenty obsahují i další související zpřístupněné svazky z tzv. akce „KAHAN“, která probíhala i na území Rokytnice a na dalších místech bývalé ČSSR.

Objasňováním tzv. bílých míst naší historie za pomoci archivních dokumentů na Králicku významně pomáhají muzejníci a historici při zveřejňování historických faktů vztahujících se k období tzv. studené války a období po roce 1948. Archivní prameny z období totalitního režimu po roce 1948 poukazují na mnohdy bizarní využití jak klášterních objektů pro násilnou internaci a soustředění řeholníků a jejich izolaci od společnosti, tak i objektů prvorepublikového opevnění pro jiné účely, než pro které byly předurčeny. Stop všemožných táborů z obou totalit a míst sloužících k perzekuci obyvatel nalézáme a budeme stále nalézat, a to nejen v regionu, mnoho. Časté připomínání utrpení národa a jeho zotročování, stejně jako jeho pasivní i odvážné aktivní rezistence tak může přispět k neopakování totalit v čase budoucím.

Informace o otevírací době a prohlídkách Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky naleznete na http://cihelna.militaryclub.info a Památníku obětem internace Králíky na www.pamatnikkraliky.cz nebo http://poutnidum.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

2. 4. 2022 
FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

FOTOGALERIE ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
31. 3. 2022 
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE
8. 3. 2022 
ZNOVUOTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM INTERNACE [více]
22. 10. 2021
Návštěva náměstka hejtmana Ing. Romana Línka v Králíkách. [více]
9. 7. 2020
Podíleli jsme se na e-výstavě Moravské zemské knihovny v Brně pod názvem „AKCE-K“ k 70.výročí anexe klášterů a odvlečení řeholníků do internace. [odkaz]
22. 4. 2020
Památník obětem internace - 10 let s Vámi! [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

26. 10. 2019
Slavnostní akt k 101. výročí vzniku čs. státu [více]
4. 9. 2019
Poslechnete si aktuální reportáž Českého rozhlasu ke stehování našeho Památníku do Králík [odkaz]


29. 8. 2019
Prijali jsme smutnou zprávu ze Slovenska, že 26. srpna 2019 odešel na vecnost P. MUDr. Ján Janok CSsR [více]
5. 6. 2019
Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14 [více]

Pozvánka na Fort Fest Králíky v Muzeu K-S 14

18. 4. 2019
Informujeme, že se budeme od 1. 9. 2019 stěhovat do našich využívaných prostor na Velkém náměstí 367! [více]
1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]
04. 01. 2016
Nová publikace Muzea
K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
10. 11. 2013
Byli jsme u toho – Paměť řádu
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]


 
 
 

Adresa památníku:

Památník obětem internace Králíky
(Expozice – v rekonstrukci)
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932 - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci e-mailem)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VHK ERIKA Brno, z.s.
Viniční 136
615 00 Brno
IČ: 64329607
Web: http://militaryclub.info/cihelna

 

Navázali jsme spolupráci:


Kudyznudy.cz - tipy na výlet