Památník obětem internace

 
   
 

Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách Památníku obětem internace Králíky, který se nachází v klášteře redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči, okres Ústí nad Orlicí. Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 – 1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.

Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.

Dekovný panel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


new

 

https://www.facebook.com/pamatnikkraliky/

Aktuální informace

1. 7. 2018
Komentovaná prohlídka pro historiky [více]

Komentovaná prohlídka pro historiky

27. 7. 2017
Zemřel Br. Jan Severin Skočan, OH [více]
15. 3. 2017
VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží" (mp4 - 43 MB)"

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film "Řeholníci z Hory Matky Boží"
08. 12. 2016
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří
[více]

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

04. 01. 2016
Nová publikace Muzea K-S 14
[více]

Vzpomínková slavnost
06. 11. 2015
Záchrana archivního fondu poválečné výroby padákù Muzeem K-S 14
[více]
06. 11. 2015
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
[více]
27. 10. 2014
Hejtman Pardubického kraje navštívil depozitáře Muzea K-S 14
[více]

29. 4. 2014
Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách
[více]
10. 11. 2013
Byli jsme u toho – Paměť řádu
[více]
19. 09. 2013
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici
[více]
22. 3. 2013
Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze
[více]
14. 09. 2012
Vernisáž při příležitosti otevření městského Muzea Bílá Voda
[více]
11. 05. 2012
Zveřejněna fotogalerie z otevření Památníku obětem internace Králíky… [více]

06. 04. 2012
Zveřejněn orientační plán Památníku obětem internace Králíky… [více]

Orientacní plán
 
 
 

Gestor památníku – zřizovatel:

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
(Knihovna, archiv, badatelna)
Velké náměstí 367,
561 69 Králíky
Tel.: 603 517 932  - ředitel muzea (odborné dotazy a žádosti k internaci)
E-mail: pamatnikkraliky@centrum.cz 
rollo@centrum.cz
Web: http://militaryclub.info/cihelna

Provozovatel památníku:

Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II
Kopeček 1
561 69 Králíky
tel.: +420 603 198 318
E-mail: ds@klasterkraliky.cz
Web: http://www.klasterkraliky.cz/kontakt